Veraset ve intikal işlemleri nasıl yapılır?

Veraset tapu işlemleri vefat durumunda miras olarak kalan gayrimenkullerin mirasçılar arasında pay edilmesi ile yapılıyor. Veraset ilamında adı geçen mirasçılar hissedar olarak görünüyor ve bu kişiler adına tapu çıkarılabiliyor.
Veraset tapu işlemleri nasıl yapılır?
Miras yoluyla elde edilen emlak (tarla, arsa, konut, dükkan) intikal işlemleri sırasında nasıl bir yol takip edilmelidir? Bir kişinin ölmesi durumunda, ölen kişiye ait taşınmaz (ev, tarla, arsa, dükkan) kanuni mirasçıları kimse ona geçer. Mirasçılar iki şekilde olabilir. Bunlar; kişinin ölümüne bağlı olarak, kanundan doğan kanuni mirasçılık söz konusu olabileceği gibi mirasçılık sözleşmesine (vasiyetname) dayanan mirasçılar da söz konusu olabilmektedir.
Mirasçıların, kendilerine intikal eden emlakla ilgili olarak işlem yapabilmeleri için öncelikle mirasçı olduklarını kanıtlamaları gerekmektedir. Bunun için mümkün olan en kısa zamanda mahkemeye başvurarak veraset belgesi (mirasçılık belgesi) almaları gerekir. Veraset belgesi genel manada ölen kişinin mirasçılarının kim olduğunu ve miras hisselerini belirten bir belgedir. Veraset belgesi verasetin ya da diğer bir ifadeyle mirasın gerçekleşmesi için oldukça öneme sahip bir belgedir.
Veraset ve intikal vergisi beyannamesi ekleri, talep dilekçesi, mirasçılık belgesi, veraset ve intikal vergisi beyannamesi kağıdının doldurulması gibidir. Veraset Beyannamesinin 4 ay içinde verilmesi zorunluluğu bulunuyor.
Veraset ilamı belgesi, ölen bir kimsenin mirasçılarını ve onları gösteren mahkemelerce verilen bir belgedir. Veraset ilamı müracatının bir ay içinde yapılması gerekir. Veraset ilamı çıkarmak için gerekli belgeleri şöyle sıralayabiliriz;

1. Miras kalan ya da bağış nedeniyle edinilen gayrimenkul için, beyanname veriliyor ve ‘Veraset ve İntikal Vergisi’ ödeniyor.
2. Miras kalan ya da bağış yolu ile edinilen gayrimenkulün yeni maliki, ilgili belediyeye ‘Emlak Vergisi Bildirimi’ veriyor ve izleyen yıldan itibaren her yıl ‘Emlak Vergisi’ ödeniyor.
3. Miras kalan ya da bağışlanan gayrimenkulün, ‘tapu işlemleri’ sırasında, ayrıca ‘tapu harcı’ da alınıyor. Buna göre;
a) Miras Olayında: Gayrimenkul mirasçılar adına tapuda tescil edilirken, binde 9 oranında ‘İntikal Harcı’ alınıyor. Böylece, miras yolu ile intikal eden gayrimenkul nedeniyle, yüzde 1-10 arasında ‘Veraset ve İntikal Vergisi’, binde 9 oranında da ‘İntikal Harcı’ alınmış oluyor. b) Bağış Olayında: Gayrimenkulün bağışlandığı kişi, ‘Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesi’ veriyor ve yüzde 10-30 arasında (ana, baba, eş ve çocuklara bağışta yüzde 5-15 arasında) ; Veraset ve İntikal Vergisi ödüyor. Ardından, bağışlanan gayrimenkulün tapu işlemleri sırasında, ayrıca binde 54 oranında ‘tapu harcı’ ödüyor.